VAKTMESTERTJENESTER

Bygg og Glass kan tilby en gunstig ettersyns- og vedlikeholdsavtale for borettslag og sameier.

Vi kan ta på oss ansvaret for å avdekke og utbedre skader samt langtidsplanlegge før det får store økonomiske konsekvenser.

Ring oss i dag på 23 23 03 00 og se hva vi kan hjelpe med.